PRIVACY EN DISCLAIMER

Bij FitYourBike hechten wij waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens.
Neem contact op

PRIVACY EN DISCLAIMER

PRIVACY EN DISCLAIMER

FitYourBike neemt jouw privacy serieus. Lees onderstaande tekst voor meer informatie over ons privacybeleid.

FitYourBike hecht waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van www.fityourbike.nl, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan onze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer jouw computer verbinding maakt met fityourbike.nl en zijn niet voldoende om jou te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op fityourbike.nl te analyseren (meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

Cookies

Cookies zijn kleine deeltjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server wordt teruggestuurd. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van jouw computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en de door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van fityourbike.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast jouw IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw volgende gebruik van fityourbike.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van fityourbike.nl of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) fityourbike.nl.

Persoonsgegevens

Je hoeft ons niet van persoonlijk identificeerbare informatie te voorzien om fityourbike.nl te kunnen gebruiken. Als wij enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken, gebruiken wij het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit jouw persoonlijke informatie delen met derden.

FitYourBike doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig op met persoonsgegevens. FitYourBike houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat FitYourBike

 • uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent uw persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 

FitYourBike is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

www.fityourbike.nl

Mercuriusstraat 22g

7006 RL Doetinchem

+31619953394

info@fityourbike.nl

 

Waarom FitYourBike gegevens nodig heeft

 

FitYourBike verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je beter te kunnen helpen bij het vinden van de juiste fietsafstelling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • FitYourBike analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

 

Welke gegevens worden door FitYourBike verwerkt

 

FitYourBike verwerkt van haar klanten de volgende gegevens:

 • Naam en adresgegevens
 • Hierbij zijn voor- en achternaam verplichte velden
 • Geslacht
 • Email adres
 • Ingevoegde lichaamsmaten
 • Blessuregeschiedenis

 

Belangrijk hierbij is te weten dat er ook de mogelijkheid is enkel de lichaamsmaten in te voeren, deze optie maakt echter wel dat de gegevens in een later stadium niet meer oproepbaar zijn

 

Links naar andere sites & Advertenties

Fityourbike.nl bevat links waarmee je fityourbike.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. Fityourbike.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en/of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

Fityourbike.nl is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die je via onze site krijgt van derden. De informatie die je van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd onze mening.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens zullen door FitYourBike niet met derden gedeeld worden, uitzonderingen hierop zijn

 • Wettelijke administratieve verplichtingen/ controles
 • Toestemming van u

 

Bewaartermijn

FitYourBike bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die FitYourBike ontvangen heeft. Via het eerder vermeld adres kunt hier FitYourBike hiervoor contacteren.

Ook het u het recht om de verstrekte gegevens door FitYourBike te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens FitYourBike van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • FitYourBike hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • FitYourBike zorgt voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • FitYourBike maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Informatie op fityourbike.nl

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kan je aan de informatie op onze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht je informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij jou ligt, meldt dit dan via info@fityourbike.nl.

Indien je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kan je contact opnemen via info@fityourbike.nl. Wij stellen jouw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door jouw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

 Voor vragen of een afspraak, stuur je een mail naar info@fityourbike.nl of bel 06-19953394.

 

VERBETER PRESTATIES, VOORKOM KLACHTEN

Een fietsafstelling op maat. Een verwijzing van een revalidatiearts of orthopedisch chirurg is niet nodig!
MAAK NU EEN AFSPRAAK!